Magazine „Best in Lithuania“ is distributed by:
 • Lithuanian Confederation of Industrialists and the Representative Office of the Lithuanian Economic Development Agency in Brussels
 • The Representative Office of the Lithuanian Economic Development Agency in Hamburg
 • The Representative Office of the Lithuanian Economic Development Agency in Offenbach
 • The Representative Office of the Lithuanian Economic Development Agency in Milan
 • Embassies of Republic of Lithuania abroad (commercial attachés), Representative Offices in international organizations
 • Agencies of foreign states in Lithuania
 • „Invest Lithuania“ and „Enterprise Lithuania“
 • The International Chamber of Commerce (ICC)
 • Lithuanian Confederation of Industrialists: international business missions, International Congress of Industrialists and Entrepreneurs (ICIE), the Association of the Baltic Countries Chamber of Commerce (BCCA/BAC), European Free Trade Association (EFTA) and other international business organizations
Žurnalas „Best in Lithuania“ platinamas:
 • Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Lietuvos ekonominės plėtros agentūros atstovybėje Briuselyje.
 • Lietuvos ekonominės plėtros agentūros atstovybėje Hamburge.
 • Lietuvos ekonominės plėtros agentūros atstovybėje Offenbache.
 • Lietuvos ekonominės plėtros agentūros atstovybėje Milane.
 • Lietuvos Respublikos ambasadose užsienyje (komercijos atašė), atstovybėse tarptautinėse organizacijose.
 • Užsienio valstybių atstovybėse Lietuvoje.
 • VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“.
 • Tarptautiniuose prekybos rūmuose (ICC).
 • Lietuvos pramonininkų konfederacijoje: tarptautinės verslo misijose, tarptautiniame pramonininkų ir verslininkų kongrese (ICIE), Baltijos jūros valstybių prekybos rūmų asociacijoje (BCCA/BAC), Europos laisvos prekybos zonoje (EFTA) ir kitose tarptautinėse verslo organizacijose.